!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Port Edward

 


Crag's View Wild Care Centre
 
31°02'02"S, 31°10'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0031B
     
 
Crag's View Farm
Izingolweni road, D595
Port Edward
SOUTH AFRICA
 
+27 846688107
+27 737491059
+27 723487811
+27 827399649
 
N/A
 
wildlife☼cragsview.co.za
 
www.cragsview.co.za
 
zvířecí záchranné a vzdělávací centrum - rehabilitace zvířat - většina jich je znovu vypuštěna do přírody, několik jich však v centru zůstává trvale...
Antilopy (chocholatky, oribi, lesoni...), zebry, šakaly, vydry, zorily, ženetky, mangusty, štětkouni, damani, dikobrazi, zajíci, mnoho druhů ptáků (sovy, dravci, ledňáčci, pěvci, vodní ptáci...)

Animal rescue and education Center - rehabilitation of animals - most of them are re-released into the wild, however several remains permanently in the centre...
Antelopes (duikers, oribi, bushbuck ...), zebras, jackals, otters, stripped weasels, genets, mongooses, bush pigs, hyraxes, porcupines, hares, many species of birds (owls, raptors, kingfishers, songbirds, waterfowl...)

N/A

N/A

říjen 2002 (Craig Hosken a Ina de Koker)
October 2002 (Craig Hosken and Ina de Koker)

nezisková organizace Beri’ah Wildlife Orphans Fund
non-profit company of Beri’ah Wildlife Orphans Fund

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.01. 2016 Poslední úprava 02.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.