!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Shakaskraal

některé zdroje uvádí • some sources mention: Ballito


Flag Animal Farm
 
29°27'02"S, 31°14'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0036A
     
 
P228
‪Sheffield Beach R‬oa‪d‬
Durban‬, 4390‬
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 179
Umhlali, 4390
SOUTH AFRICA
 
+27 329472018
+27 329472020
 
+27 329472020
 
fosgreen☼mweb.co.za
 
www.flaganimalfarm.co.za
 
dětská zoo - okolo 1000 zvířat - především domácí (psi, poníci, koně, osli, alpaky, krávy, kozy, ovce, prasata, králíci, potkani, křečci, andulky, korely, kachny, husy, pávi, slepice...), ale i několik divokých - vlci, tamríni, chocholatky, bodlíni, pštrosi, emu, papoušci (eklektusi, aratingy...), místnost plazů (aligátoři, hadi, leguáni, gekoni, želvy...)

petting zoo - around 1000 animals - mainly domestic (dogs, ponies, horses, donkeys, alpacas, cows, goats, sheep, pigs, rabbits, rats, hamsters, budgies, cockatiels, ducks, geese, peacocks, chicken...), but also several wild - wolves, tamarins, duikers, tenrecs, ostriches, emus, parrots (eclectuses, sun conures...), reptile room (alligators, snakes, iguanas, geckos, tortoises...)

jízda na ponících a v traktoru, dětské hřiště, ubytování
pony and tractor rides, children's playground, accommodation

zahradní restaurace, zařízení na piknik a barbecue
tea garden, picnic and barbecue facilities

~2000

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.01. 2016 Poslední úprava 02.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.