!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Umlaas Road

některé zdroje uvádí • some sources mention: Pietermaritzburg, Ashburton, Camperdown or Cato Ridge


The African Birds of Prey Sanctuary
ABOPS
29°40'38"S, 30°30'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0006A
     
 
Lion Park Road
Umlaas Road / Camperdown, 3730
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O.Box 288
Umlaas Road, 3730
SOUTH AFRICA
 
+27 317854382
+27 829253023
 
+27 865249048
 
onair☼africanraptor.co.za
rescue☼africanraptor.co.za
natashab☼africanraptor.co.za
 
www.africanraptor.co.za
 
chovné, záchranné, rehabilitační a výzkumné centrum dravých ptáků (jestřábi, orli, supi...) a sov. Největší africké zařízení pro dravce - jen původní druhy v prostorných voliérách + malá dětská zoo (morčata, králíci...), okolo 200 ptáků ve více než 60 druzích.

breeding, rescue, rehabilitation and research centre of birds of prey (hawks, eagles, vultures...) and owls - largest African raptor facility - only indigenous species in a roomy aviaries + small petting zoo (guinea pigs, rabbits...), around 200 birds of more than 60 species.

ukázky letů, interakce, obchod se suvenýry, africká prodejní galerie, dětská zoo, prolézačky
flight demonstrations, interactions, curio shop, African trade gallery, petting zoo, jungle gyms

kavárna
café

2006

soukromé (Shannon Hoffman)
private (Shannon Hoffman)

60 ha

N/A
 
1) About ABOPS

N/A N/A N/A 63 / 200+ (+ dětská zoo • petting zoo)
(2010)
N/A 63 / 200+ N/A
 
~2010
           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.04. 2010 Poslední úprava 30.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.