!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Jalalabad

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingJalālābād  جلال آباد [Jalālābād]   جلالکوټ‎ [Jalālkoṭ] Джелалабад [Dzhelalabad]   Ҷалолобод [Jalolobod]  Džalálábád

dříve • formerly: Adina Pour (آدينه پور)


† Menagerie of Jalalabad Emir
 
34°25'27"N, 70°27'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-AF-XX-0005A†
     
 
Jalalabad
AFGHANISTAN
 
- - -

v okolí Džalálábádu (ve výrazně prosovětsky orientované provincii) působilo od 60. let mnoho sovětských stavitelů, strojitelů, hydrologů, naftařů, geologů, zemědělských inženýrů atd. Bydleli v několika "sovětských" vesnicích okolo Džalálábádu (Samarheyl, Darunta, Batikot...). Právě od ruských dětí pochází útržkovité zprávy o zvěřinci emíra (bez udání jména) v Džalálábádu, který byl plný nevídaných zvířat. Tyto zprávy jsou z druhé poloviny 60. let. Bohužel nic konkrétnějšího není známo.

in the surroundings of Jalalabad (in significantly pro-Soviet oriented province) there worked many Soviet builders, hydrologists, oil workers, geologists, agricultural engineers etc. since the 60s. They lived in several "Soviet" villages around Jalalabad (Samarheyl, Darunta, Batikot...). The sketchy reports about menagerie of Emir (without giving names) in Jalalabad full of uncommon animals originates just from Russian children. These reports are from the second half of the 60s. Unfortunately, anything more specific is not known.

N/A

N/A

soukromá
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.05. 2013 Poslední úprava 25.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.