!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Puli Khumri

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingPuli Khomri ; Pol-e Khomri ; Pol-e Khumri  پل خمری [Pol-e Khumri]   پل خمری‎ [Pul-i Khumri]   Пули-Хумри [Puli-Khumri]   Puli Chumri


Puli Khumri Zoo
باغ وحش پل خمری‎‎  [Bāgh-e Vahsch-e Pol-e Khumri]
پل خمری ژوبڼ‎  [Pul-i Khumri Zhūbəṇ]
35°57'12"N, 68°42'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-AF-XX-0004A
     
 
Pol-e Khomri
Baghlan wilayah
AFGHANISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nová soukromá zoo - více než 100 druhů zvířat (především ptáků, ale i ptáci a ryby)

new private zoo - more than 100 species of animals (mainly birds, but also mammals and fish)

N/A

N/A

2008 (?)

soukromá
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.05. 2013 Poslední úprava 25.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.