!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Armavir

  Արմավիր [Armavir]   Армавир [Armavir]   Sərdarabad

dříve • previously: -> 1932 Sardarabad ; Sardarapat ; Sardar-Apad ; Сардарапат ; Սարդարապատ ; 1932 - 1992  Hoktemberyan ; Hoktemberian ; Oktemberyan ; Октемберян ; Հոկտեմբերյան


Armavir Zoo
Արմավիրի կենդանաբանական այգի [Armaviri kendanabanakan aygi]
Армавирский зоопарк [Armavirskiy zoopark]
40°09'15"N, 44°02'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-AM-XX-0004A
     
 
Armavir
ARMENIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
soukromá zoo ve špatném stavu, většina zvířat v malých klecích. V posledních letech je snaha zoufalou situaci řešit s pomocí nevládních organizací. Lvi, medvědi, vlci, šakali, kuny, divoké kočky, paviáni, jeleni, velbloudi, lamy, kozy, ovce, dikobrazi, dravci, sovy, mnoho druhů bažantů, pávi, krokodýli, želvy, hadi, ještěrky...

private zoo in poor condition, most animals are in small cages. In recent years, there are efforts to address the desperate situation with the help of NGOs. Lions, bears, wolves, jackals, martens, wild cats, baboons, deer, camels, llamas, goats, sheep, porcupines, raptors, owls, many species of pheasants, peacocks, crocodiles, turtles, snakes, lizards...

N/A

N/A

1981 (by Armen Tadevosyan)

původně městská, od 1991 soukromá (Armen Tadevosyan) s pomocí města
originally municipal, since 1991 private (Armen Tadevosyan) with aid of city

8 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A cca 60 / ?
(2012)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.04. 2012 Poslední úprava 15.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.