!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hrazdan

Razdan    Հրազդան [Hrazdan]   Раздан [Razdan]   Axta

dříve • previously: Akhta, Akhti, Akhtala, Nizhniye Akhty, Nerkin Akhta


Hrazdan Zoo
Հրազդան կենդանաբանական այգի [Hrazdan kendanabanakan aygi]
Разданский зоопарк [Razdanskiy zoopark]
40°29'50"N, 44°45'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-AM-XX-0002A
     
 
Hrazdan
ARMENIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá soukromá zoo ve špatném stavu. Lev, medvěd, vlk, liška, šakali, kuny, opice, dravci, sovy, bažanti, želvy, domácí zvířata (holubi, perličky, králíci, morčata)...

small private zoo in bad condition. Lion, bear, wolf, fox, martens, monkey, raptors, owls, pheasants, tortoises, domestic animals (pigeons, guinea fowls, rabbits, guinea pigs)...

N/A

N/A

1993

soukromá (Armenak Avetisyan)
private (Armenak Avetisyan)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A cca 20 / 50
(2010)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 14.04. 2012 Poslední úprava 14.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.