!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Şüvəlan

Şüvələn ; Shuvelyan ; Shuvelyany ; Shuvalan ; Shuvelan Шувалан [Shuvalan]   Šuvalan

často se uvádí také  often is mentioned also: Bakı (Baku)


Cahangir Əsgərov şəxsi heyvanxana
Jahangir Askarov's private menagerie (Zoo)
Частный зверинец (зоопарк) Джахангира Аскарова [Chastnyy zverinets (zoopark) Dzhakhangira Askarova]
40°29'18"N, 50°12'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Şüvəlan
Xəzər rayonu
AZERBAIJAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
- - -

soukromý zvěřinec či zoo Jahangira Askerova - ředitele státních aerolinií AZAL. Údajně je zde množství exotických zvířat (ptáků a savců - především dovezených z Afriky), ale bližší informace nejsou k dispozici. Není ani známo, zda je zoo otevřená veřejnosti nebo ne.

private menagerie or zoo of Jahangir Askerov - director of the national airlines AZAL. Reportedly there is a number of exotic animals (birds and mammals - mainly imported from Africa), but more detailed information is not available. It is not known also whether the zoo is open to the public or not.

N/A

N/A

soukromé (Cahangir Əsgərov)
private (Cahangir Əsgərov)

7 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 27.04. 2012 Poslední úprava 27.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.