!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
 Gəncə

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading Гянджа [Gyandzha]; Ганджа [Gandzha]   Գանձակ [Gandzak]  განჯა [Ganja]  Ganja Gandža

-> ~15. stol. • ~15th cent: Ganjeh (گنجه ‎‎); ~16. stol. • ~16 h cent.: Abbasabad ; ->1804: Gandzha / Ganja (Ганджа); 1804-1918: Yelisavetpol (Елиcаветполь); 1918-1935: Gandzha / Ganja (Ганджа); 1935-1989: Kirovbad (Кировабад)


 Gəncə MİNİ Zoo
Ganja Mini-Zoo
Гянджинский мини-зоопарк (зооуголок) [Gyandzhinskiy mini-zoopark (zoougolok)]
poznámky  •  notes
Písmena İi /  Iı: v ázerštině nelze použít kapitálky - Windows neumí správně  spárovat velká a malá "i" - tzn. İ-iI-ı (kapitálky se zobrazují obráceně - tzn. İ-ı a I-i). Proto jsou v nadpisech použita velká písmena (menší velikost) - nikoli kapitálky.

Letters İi /  Iı: it  is impossible to use the small-caps letters in Azeri language - the Windows can not to pair right capital and small letters "i" - i.e. İ-i a I-ı (the small-caps are displayed reversely - i.e. İ-ı a I-i). So that the capital letters (of smaller size) are used in the titles - not small-caps letters.
40°40'14"N, 46°21'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-AZ-XX-0008A
     
 
Gəncə
AZ2000
AZERBAIJAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nová malá zoo - původně v Chanské zahradě (Xan bağı) - vznikla jen "na zkoušku", později měla být přestěhována na nové místo k loutkovému divadlu, stavba nové mini-zoo začala v roce 2007, ale konkrétní informace chybí. I nová mini-zoo by měla být dočasná - jako předzvěst plnohodnotné velké zoo... Jeleni, džejrani, plameňáci, pávi...

new small zoo - originally in Khan gardens (Xan bağı) - it arised only a "on trial", later had be moved to new place near the puppet theater, building of the new mini-zoo began in 2007, but more detailed information missing. Also the new mini-zoo should be temporary - as a presage to a full-valued large zoo ... Deer, goitered gazelles, flamingos, peacocks...

N/A

N/A

~2006

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2013 Poslední úprava 25.04. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.