!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mərdəkan

Mardakan ; Mardakyan ; Mardakyany Мардакян [Mardakyan] Mardakjan

často se uvádí také  often is mentioned also: Bakı (Baku)


Mərdəkan Dendrarisi
Mardakan Arboretum
Мардакянский дендрарий [Mardakyanskiy dendrariy]
40°29'16"N, 50°09'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AS-AZ-XX-0004B
     
 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərdəkan Dendrarisi
Mərdəkan qəsəbəsi S.Yesenin 89
Baku АZ 1044
AZERBAIJAN
 
+994 124543012
+994 124541050
 
+994 124540374
 
dendrary☼mail.az
conf2010dendrary☼yahoo.com
conf2010dendrary☼mail.ru
 
www.dendrary.in-baku.com
 
malá zoo národního arboreta v Mardakanu - hlavně domácí zvířata, ale i medvědi, dravci, vodní ptáci, pávi atd.

small zoo of national arboretum in Mandrakan - mainly domestic animals, but also bears, raptors, waterfowls, peacocks etc.

okolo 1200 druhů rostlin v zahradě (cca 2000 stromů) + 1000 druhů v krytých prostorách; vodní nádrž se šlapadly
around 1200 species of plants in the garden (c 2000 trees) + 1000 species indoor; water reservoir with paddle boats

N/A

1926 (by N.I. Vavilov)

národní - Ázerbajdžánská národní akademie věd (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)
antional - Azerbaijan National Academy of Sciences (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

12 ha


N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.04. 2012 Poslední úprava 27.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.