!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bojnurd

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingBojnord; Bojnūrd; Bujnūrd; Bojnoord; Bujnurd  بجنورد [Bojnurd]  بۆجنوورد [Bojnûrd]  Bodžnúrd

historicky  historically: Sarvan Mahaleh


† Palang-Khaneh
House of leopards
  پلنگ - خانه
37°28'58"N, 57°20'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IR-XX-0004M†
     
 
Sardar Mohakham's Complex
Bojnurd
IRAN
 
- - -

bojnurdský ílchán Yar Mohammad Khan Saham al-Dowlah postavil v Bojnordu komplex Sardar Mokham, jehož součástí byl i soukromý zvěřinec (v západní části) zvaný Palang-khaneh - Dům levhartů. Podle všeho zde však byla i jiná zvířata. Komplex vznikl roku 1885. Po smrti Yar Mohammeda Khana (1903 - ?) převzal komplex jeho třetí syn Azizallah Khan (později zvaný Sardar-Mo’azez). Po jeho smrti (okolo r. 1925) komplex začal rychle chátrat. Převzala jej dynastie Pahlaví a využívala jako vojenské kanceláře.

Bojnurd ilkhan Yar Mohammad Khan Saha al-Dowlah built a Mokham Sardar Complex in Bojnurd, which also included the private menagerie (in the western part) called Palang-khaneh - House of leopards. However, apparently there were also other animals. The complex was built in 1885. After the death of Yar Mohammed Khan (1903 -?) his third son Azizallah Khan (later known as Sardar-Mo'azez) took the complex. After his death (ca. 1925) the complex began quickly fall into disrepair. It was taken over by Pahlavi dynasty and was used as a military office.

1885 (nebo pár let později)
1885 (or a couple years later)

okolo 1923 - 25
around 1923 - 25

Yar Mohammad Khan Saham al-Dowlah a po něm Azizallah Khan (Sardar-Mo’azez)
Yar Mohammad Khan Saham al-Dowlah and after him Azizallah Khan (Sardar-Mo’azez)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 14.05. 2012 Poslední úprava 14.05. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.