!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lenjan

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading لنجان [Lenjan]

přesná lokace není známa - udává se jen Lenjan (okres v provincii Isfahán - viz. níže)   exact location isn't know - mentioned is Lenjan only (county in Isfahan province)


† Lenjan Menagerie
  باغ وحش در لنجان
N/A přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IR-XX-0020M†
     
 
Lenjan
IRAN
 
- - -

někdy v 17. nebo 18. století existovala v Lenjanu (*) velká menažerie (v perštině zvaná zoo) - část sloužila jako zahrada, část pro lov a část jako zoo. Podrobnější informace nejsou k dispozici.
(*) Přesná lokace není známa - udává se pouze Lenjan (což je okres) - mohlo jít např. o město Sedeh Lenjan (Starý Lenjan), ale pravděpodobněji byla menažerie někde mimo město

sometime in 17th or 18th century, a large menagerie (in Persian called zoo) existed in Lenjan (*) - part served as a garden, part for hunting and part as a zoo. More detailed information is not available.
(*) Exact location is not known - mentioned is Lenjan only (it is county) - it could be for example in Sedeh Lenjan city (Old Lenjan), but more probably the menagerie was somewhere outside of city.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.05. 2012 Poslední úprava 16.05. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.