!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tehran

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingTeheran ; Tehrān  تهران [Tehrān]  تهرون [Tehrūn]  تاران [Tạrạn]  ܛܗܪܐܢ [Ṭhrʾn]   Teherán

historicky • historically: Ray; Rajj


† Menagerie in Sabzeh Meydan
   دامگاه در سبزه ميدان
35°41'01"N, 51°24'52"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IR-XX-0076M†
     
 
Sabzeh Meydan
Tehran
IRAN
 
- - -

zvěřinec, který existoval na Sabzeh Meydan (Zelené náměstí) počátkem 19. století za vlády Fatha Alí Šáha Kadžára. Expozice paviánů a jiných opic, lvů, medvědů a hadů.

menagerie which existed on Sabzeh Meydan (Green Square) in the early 19th century during reign of Fath Ali Shah Qajar. Exposure of baboons and other apes, lions, bears and snakes.

okolo 1809
around 1809

N/A - zřejmě v první polovině 19. století (pravděpodobně před vznikem menažerie na Lelahzar street)
N/A - perhaps in the first half of the 19. century (probably before creation of menagerie on Lalehzar Street)

zřejmě Fath Alí Šáh Kadžár
perhaps Fath Ali Shah Qajar

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.08. 2016 Poslední úprava 28.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.