!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Arak

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingArāk; ‘Irāq   اراک‎‎  [Arak ئەراک [Erak]  Arák

dříve • formerly: Solţānābād ; Sultānābād ; سلطان آباد


Arak Zoo
 باغ وحش اراک‎‎‎
34°04'08"N, 49°45'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0012A
     
 
Arak
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
jedna z největších (podle rozlohy) a údajně nejlepších zoo v zemi je důležitým turistickým cílem celé provincie (roční návštěvnost okolo 100.000 je na íránské poměry poměrně vysoká). Lvi, divoké kočky, šakali, hyeny, medvědi, vlci, jezevci, mangusty, opice, velbloudi, jeleni, daňci, kozorožci, divoké kozy a ovce, divočáci, dikobrazi, veverky, pštrosi, dravci, sovy, vodní ptáci, racci, bažanti, pávi, jeřábi, tetřevi, ryby, domácí zvířata (koně, psi, prasata, krávy, krůty, králíci, perličky, holubi...)

one of the largest (by area) and reportedly the best zoos in the country is an important tourist destination throughout the province (annual attendance about 100,000 visitors is quite hight to the Iranian situation). Lions, wild cats, jackals, hyenas, bears, wolves, badgers, mongooses, monkeys, camels, deer, fallow deer, ibex, wild goats and sheep, wild boars, porcupines, squirrels, ostriches, raptors, owls, waterfowl, gulls, pheasants , peacocks, cranes, grouse, fish, domestic animals (horses, dogs, pigs, cows, turkeys, rabbits, guinea fowl, pigeons ...)

N/A

N/A

1995 (?)

městská - jedna z deseti zoo s licencí
municipal - one of ten zoos with licence

32 ha

N/A

N/A

N/A 30 / ? 15 / ? 77 / ?
(2006)
17 / ? 16 / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.05. 2012Poslední úprava 16.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.