!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Dezful

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingDezfūl; Dezfool; Dīzfūl  دزفول‎  [Dezful]   Dezfúl


Dezful Zoo
 باغ وحش دزفول‎‎‎
32°32'35"N, 48°22'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0010A
     
 
Dezful
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
zoo není v dobrém stavu, mnoho zvířat je v malých klecích. Lvi, medvědi, vlci, opice, kozorožci, divoké kozy a ovce, divočáci, daňci, velbloudi, králíci, pštrosi, jeřábi, dravci

the zoo is not in good condition, many animals are in small cages. Lions, bears, wolves, monkeys, ibex, wild boars, wild goats and sheep, fallow deer, camels, rabbit, ostriches, cranes, raptors

N/A

N/A

N/A

městská (?) - jedna z deseti zoo s licencí
municipal (?) - one of ten zoos with licence

cca 6 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 16.05. 2012Poslední úprava 16.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.