!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Fereydunkenar

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

Fereydūnkenār, Fereydūn Kenār, Fāridūn Kinār, Fereidun Kenar; Qaşabeh  فریدون‌کنار [Fereydūnkenār Firidunkənar   Ferejdúnkenár


Fereydunkenar Bird Garden Iliya
Iliya Birds Garden
  باغ پرندگان ایلیا فریدونکنار  [Bagh-e parandegan Iliya Fereydunkenar]
36°41'30"N, 52°31'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0057A
     
 
Laleh Park
Chamran street
Fereydunkenar
IRAN
 
+98 1135669228
 
N/A
 
m.azadi5784☼gmail.com
 
N/A
 
malý soukromý ptačí park na pobřeží Kaspického moře. Původně byla v Laleh Parku, později (2013) přemístěna mimo park. Pštrosi, papoušci, jeřábi, slípky, pelikáni, plameňáci, volavky, kormoráni, vodní ptáci, racci, čejky, pávi, perličky, slepice, holubi... a také králíci

small private bird park on the shores of the Caspian Sea.  Originally it was within the Laleh Park, then (2013) was relocated out of the park. Ostriches, parrots, cranes, swamphens, pelicans, flamingos, herons, cormorants, waterfowl, gulls, plovers, peacocks, guinea fowl, chickens, pigeons... and also rabbits

N/A

N/A

asi 2011, březen 2013 - znovuotevření po přemístění
probably 2011; March 2013 - reopening after the relocation

soukromé (Ali Azad - علی آزادی)
private (Ali Azad - علی آزادی)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 26.08. 2016Poslední úprava 26.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.