!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hamashahr

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

Homashahr  هماشهر ‎ [Hamasharh]

mnoho zdrojů uvádí • many sources mention: Sirjan


Sirjan Zoo Hamashahr
 باغ وحش هماشهر سیرجان 
29°38'41"N, 55°48'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0069A
     
 
Hamashahr
Sirjan
IRAN
 
+98 9111354792
+98 9111313370
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nová zoo - lvi, medvědi, opice, dravci, okrasní ptáci, domácí zvířata

new zoo - lions, bears, monkeys, raptors, ornamental birds, domestic animals

N/A

N/A

1. června 2016
1st June 216

asi soukromé
may be private

5 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 27.08. 2016Poslední úprava 27.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.