!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hoveyzeh

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingHavizeh; Hawiza; Hawīzeh; Hovayze; Hovayzeh   هويزه‎  [Hoveyzeh]


Hoveyzeh Zoo
 باغ وحش هويزه‎‎
31°28'20"N, 48°05'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0031A
     
 
Hoveyzeh
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
údajně jedna z lepších íránských zoo, leží na okraji města Hoveyzeh. Lvi, medvědi, šakali, vlci, lišky, šimpanzi, opice, gazely, přímorožci a další antilopy, divočáci, jeleni, pštrosi, dravci, pávi, papoušci, domácí zvířata (psi, skot, holubi...) atd.

reportedly one of better Iranian zoos, it is located on the outskirk of the town Hovezeyh. Lions, bears, jackals, wolves, foxes, chimps, monkeys, gazelles, oryxes and other antelopes, wild boars, deer, ostriches, raptors, peacocks, parrots, domestic animals (dogs, cattle, pigeons...) etc.

dětské hřiště
children's park

N/A

N/A

městská
municipal

6 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 17.05. 2012Poslední úprava 17.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.