!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Khomeyni Shahr

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

خميني شهر‎  [Khomeynī Shahr]   خومینی‌شهر [Khumiyni Shahr]  Chmejního město

historicky  • historically:  Sedeh (سده); Homayunshahr (همایون‌شهر)


Khomeyni Shahr Zoo
 باغ وحش خمینی شهر 
32°41'43"N, 51°31'39"E
 
přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0074A
     
 
Khomeyni Shahr
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
soukromá nelegální zoo s velkým množstvím zvířat - vlci, opice, jeleni, ovcu, dravci, sovy, pěvci, plameňáci, pelikáni, jeřábi, koroptve, tetřevi, pávi, vodní ptáci. Aktuálně (2016) byl majitel odsouzen k pokutě a zrušení zoo, zatím jsou však zvířata stále v zoo (kvůli nedostatku vhodných náhradních prostor).

private illegal zoo with lots of animals - wolves, monkeys, deer, sheep, raptors, owls, songbirds, flamingos, pelicans, cranes, partridge, grouse, peacocks, waterfowl. Currently (2016) the owner was sentenced to a fine and abolishing of the zoo, however animals are still in the zoo (due to lack of suitable substitute premises).

N/A

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 28.08. 2016Poslední úprava 28.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.