!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mashhad

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

مشهد [Masẖhad مشهد [Masẖhad]   Mašhad ; Mašchad

historicky • historically: Sanabad


Aquarium Shargh marine Land
(Shargh = East)
 آکواریم شهر دریایی شرق 
36°20'49"N, 59°35'48"E
 
přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0071A
     
 
Almas Shargh Trading Centre
(entrance 4, 3rd floor)
Fath Abad
Mashhad
IRAN
 
+98 5137113013
 
N/A
 
N/A
 
www.almasshargh.com/...  
 
mořské akvárium v obchodním centru Almas Shargh - mořské ryby, paryby, želvy a bezobratlí (krabi, sasanky...)

marine aquarium in Almas Shardh Trading Centre - marine fish, cartilaginous fish, turtles and invertebrates (crabs, sea anemones...)

N/A

N/A

asi 2011
may be 2011

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 28.08. 2016Poslední úprava 28.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.