!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mashhad

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading مشهد [Masẖhad مشهد [Masẖhad]   Mašhad ; Mašchad

historicky • historically: Sanabad


Mashhad Vakilabad Zoo
 باغوحش وکیلآباد مشهد
36°20'19"N, 59°26'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0006A
     
 
Vakilabad blvd
Mashhad
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
mashhad_zoo☼yahoo.com
 
www.mashhadzoo.blogfa.com
 
jedna z nejvýznamnějších zoo v Íránu - byla založena 1960 - původně se lvem, dvěma medvědy a čtyřmi opicemi. V roce 1980 byla přemístěna na současné místo. Lvi, tygři (i bílí), tigon (kříženec tygra a lvice), levharti, rysi, malé kočky, hyeny, vlci, šakali, lišky, medvědi, šimpanzi, paviáni, jeleni, lamy, velbloudi, divočáci, divoké kozy a ovce, kozorožci, vodní ptáci, pelikáni, plameňáci, volavky, čápi, jeřábi, papoušci, bažanti, křepelky, dravci, sovy, terárium - hadi (kobry, zmije, hroznýši, krajty...), ještěrky, želvy, krokodýli, ryby

one of most important zoos in Iran - it was founded in 1960 - originally with lion, two bears and four monkeys. In 1980 was moved to current place. Lions, tigers (also white), tigon (hybrid of tiger and lioness), leopards, lynxes, small cats, hyenas, wolves, jackals, foxes, bears, chimps, baboons, deer, llamas, camels, wild boars, wild goats and sheep, ibexes, waterfowl, pelicans, flamingos, herons, storks, cranes, parrots, pheasants, quails, raptors, owls, terrarium - snakes (cobras, vipers, boas, pythons...), lizards, tortoises, crocodiles, fish

vedle zoo je zábavní park a Vakilabad Forest Park
next to the zoo there is an Amusenment park and Vakilabad Forest Park

N/A

1960 (v centru); 1980 přemístěna na současné místo
1960 (in city centre); 1980 moved to current place

soukromá - jedna z deseti zoo s licencí
private - one of ten zoos with licence

4 ha

N/A

N/A

N/A 10 / ? N/A 125 / 812
(2009)
5 / ? 49 / ? 61 / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 15.05. 2012Poslední úprava 15.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.