!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Qeshm

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingQishm; Gheshm قشم ‎‎‎  [Kē´shm قشم ‎‎‎  [Kē´shm Kešm


Qeshm "Perwanh Tlayy" Aquarium
 Qeshm "Golden Butterfly" Aquarium
  آکواريوم پروانه طلايي قشم‎
26°56'10"N, 56°16'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0037A
     
 
Qeshm
Qeshm Island
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nové akvárium - jedno z největších v Íránu (celkový objem okolo 100.000 litrů). Kromě žraloků, mořských a sladkovodních tropických ryb i vodní želvy, korýši, koráli, sasanky a další mořští bezobratlí.

new aquarium - one of largest in Iran (total capacity around 100,000 litres). In addition of sharks, marine and tropical freshwater fish, also aquatic turtle, crustaceans, corals, sea anemones and other marine invertebrates.

N/A

N/A

2010

N/A

~ 4500 m2

N/A

N/A

N/A N/A N/A cca 180 / ?
(2010)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 17.05. 2012Poslední úprava 17.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.