!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Rasht

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingResht   رشت‎‎‎  [Rasht]  رشت‎‎‎  [Rasht]  Rèsht  ڕەشت  [Rresht Rašt


Rasht Aquarium
Rasht Mellat Park Aquariun
 آکواریم رشت‎‎‎  •  آکواریوم پارک ملت رشت
37°17'23"N, 49°35'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0043A
     
 
Mellat Park
Rasht
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
zvláštní "venkovní" akvárium v Mellat Parku - stavba ve tvaru poloviny kružnice - návštěvní chodí ve středu kružnice - vně budovy. Vedle akvária je i rybník s vodními ptáky.

unusual "outdoor" aquarium in Mellat Park - building in the shape of half circle - visitors walking in the centre of the circle - outside the building. Next to the aquarium there is also a pond with waterfowl.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 17.05. 2012Poslední úprava 17.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.