!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Semnan

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

Semnān, Samnān  سمنان [Semnān سیمنان [Semnan]  Semnán


Semnan Bird Garden
Semnan Sookan Forest Park Bird Garden • Semnan Animal Garden
  باغ پرندگان سمنان  [Bagh-e parandegan Semnan] • باغ پرندگان پارک جنگلی سوکان سمنان  [Bagh-e parandegan Park Jungly Sukan Semnan] • باغ حیوانات سمنان  [Bagh-e haywanat Semnan]
35°35'33"N, 53°26'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0059A
     
 
Sookan Park
Semnan
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
NA  
 
ptačí zahrada, někdy nazývaná také zahrada zvířat leží v Sookan Parku a přestože je relativně nová, je kvůli svému špatnému stavu častým terčem kritiky. Medvědi, psi, vlci, opice, jeleni, divoké ovce, králíci, pštros, dravci, sovy, pěvci, pelikáni, plameňáci, bažanti, perličky, slepice, vodní ptáci, leguáni...

bird garden, sometimes called animal garden lies in Sookan Park and although it is relatively new, is frequent target of criticism due to its poor condition. Bears, dogs, wolves, monkeys, deer, wild sheep, rabbits, ostrich, birds of prey, owls, songbirds, pelicans, flamingos, pheasants, guinea fowl, waterfowl, iguanas...

N/A

N/A

březen 2012
March 2012

městské
municipal

1,75 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 26.08. 2016Poslední úprava 26.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.