!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tehran

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingTeheran ; Tehrān  تهران [Tehrān]  تهرون [Tehrūn]  تاران [Tạrạn]  ܛܗܪܐܢ [Ṭhrʾn]   Teherán

historicky historically Ray; Rajj


Tehran Mellat Park Zoo
  باغ وحش پارک ملت تهران
dříve  formerly Tehran Shahanshahi Park Zoo • Tehran Imperial Park Zoo • باغ وحش  پارک شاهنشاهی تهران
35°46'43"N, 51°24'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0013A
     
 
Vali-e Asr
Mellat Park
1000, Tehran
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo ležící v Mellat Parku (dříve Shahanshahi Park) - opice, kozy, jeleni, papoušci, pštrosi, dravci, sovy, pěvci, kachny, slípky, pávi, bažanti, pelikáni...

small zoo lying in Mellat Park (formerly Shahanshahi Park) - monkeys, goats, deer, parrots, ostriches, raptors, owls, song birds, ducks, swamphens, peacocks, pheasants, pelicans...

v parku je i Cinema komplex, parní lokomotiva (z první íránské železnice), hudební fontány, okolo 120 druhů stromů atd.
in the park there is also Cinema complex, steam-powered locomotive (from first Iranian railway), music fountains, around 120 species of trees etc.

bufety a kavárny v Mellat Parku
buffets and café in Mellat Park

1967 (Shahanshahi Park - první fáze); 1973 - druhá fáze; 1979 přejmenován na Mellat Park (zoo vznikla zřejmě ve druhé fázi nebo později)
1967 (Shahanshahi Park - first phase); 1973 - second phase; 1979 renamed to Mellat Park (the zoo was created apparently in second phase or later)

městská
municipal

34 ha (Mellat Park)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 15.05. 2012Poslední úprava 15.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.