!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Seoul

 서울(시) [Seoul (si) / Sŏul (si)]   首尔 (市) [Shǒu'ěr (shì)]  ソウル(し) [Sōru (shi)]  Soul

historicky • historically: Wirye-seong (위례성 / 慰禮城) • Hanju (한주 / 漢州) • Namgyeong (남경 / 南京) • Hanseong (한성 / 漢城) • Hanyang (한양 / 漢陽) • Gyeongseong / Keijō (경성 / 京城)


COEX Aquarium
코엑스 아쿠아리움 [Koekseu akuarium]
37°30'45"N, 127°03'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-KR-XX-0006A
     
 
COEX Mall
513, Yeongdong-daero
Samseong 1-dong
Gangnam-gu
Seoul-si
SOUTH KOREA
 
+82 260026200
 
+82 260026262
 
aquazigi☼coexaqua.com
 
www.coexaqua.co.kr +  
 
jedno z velkých korejských akvárií ležící v nákupním centru COEX. 130 expozičních a 90 chovných nádrží (celkem asi 3000 m3 vody, tj. 3 miliony litrů - z toho 2000 m3 připadá na největší nádrž s tunelem). Akvárium je koncipované jako vodní cesta - prohlídková trasa vede přes několik tématických zón ve všech třech patrech (Říše Inků, Amazonský svět, Sedm moří, Království oceánu, Dotyk moře, Podmořský tunel) - tématické zóny jsou dále členěny do expozičních zón. 
Řádově 40.000 zvířat v 650 druzích - stovky druhů mořských i sladkovodních ryb a vodních bezobratlých (chobotnice, loděnky, mnoho druhů medúz, korýši, koráli, měkkýši, ježovky, hvězdice, sasanky...), mnoho druhů paryb (žraloků a rejnoků), pavouci, žáby, axolotli, želvy, leguáni, krokodýli, tučňáci, bobři, vydry, tuleni, kapustňáci, kotuli, psouni...

one of the large Korean aquariums located in the COEX Mall. 130 exposure and 90 breeding tanks (approximately 3000 m3 of water, ie 3 millions litres - of which 2000 m3 is the largest tank with a tunnel). The aquarium is designed as a water journey - guided tour leads through several thematic zones in all three floors (Inca Empire, Amazon World, Seven Seas, Ocean Kingdom, Sea Touch, Undersea Tunnel) - thematic zones are further divided into exposure zones.
Roughly 40,000 animals of 650 species - hundreds species of marine and freshwater fish and aquatic invertebrates (octopuses, nautiluses, many species of jellyfish, crustaceans, corals, molluscs, sea urchins, starfish, sea anemones...), many species of cartilaginous fish (sharks and rays), spiders, frogs, axolotls, turtles, iguanas, crocodiles, penguins, beavers, otters, seals, manatees, squirrel monkeys, prairie dogs...

dotyková nádrž, obchod se suvenýry, dětský koutek, kinosál, ukázkové krmení mnoha zvířat (kapustňáků, tuleňů, tučňáků, vyder, žraloků, sardinek, piraní, paúhořů, arapaim, rejnoků...)
touch pool, souvenir shop, children's corner, cinema auditorium, display feeding of many animals (manatees, seals, penguins, otters, sharks, sardines, piranhas, electric eels, arapaimas, rays...)

snack bar

květen 2000
May 2000

soukromé
private

15.970 m2 (~1,6 ha)


1) 코엑스 아쿠아리움의 역사
2) Stručně o akváriu

N/A N/A N/A ~650 / ~40.000
(2013)
N/A N/A N/A
 
2016
2010
2009
~2006
2003
   


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 04.09. 2003 (Video: 06 min 46 sec)
Image 1 of 67
Roman Hynek, 04.09. 2003 (Video: 06 min 46 sec)
Roman Hynek, 04.09. 2003 (Video: 06 min 46 sec)
Roman Hynek, 04.09. 2003
Image 2 of 67
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Image 3 of 67
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Image 4 of 67
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Image 5 of 67
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Image 6 of 67
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Image 7 of 67
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Image 8 of 67
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Image 9 of 67
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Image 10 of 67
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Image 11 of 67
Roman Hynek, 04.09. 2003
Roman Hynek, 04.09. 2003
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 12 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 13 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 14 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 15 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 16 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 17 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 18 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 19 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 20 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 21 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 22 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 23 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 24 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 25 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 26 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 27 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 28 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 29 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 30 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 31 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 32 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 33 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 34 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 35 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 36 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 37 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 38 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 39 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 40 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 41 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 42 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 43 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 44 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 45 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 46 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 47 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 48 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 49 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 50 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 51 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 52 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 53 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 54 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 55 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 56 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 57 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 58 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 59 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 60 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 61 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 62 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 63 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 64 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 65 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 66 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Image 67 of 67
Alex Kantorovich, 22.08. 2015
Alex Kantorovich, 22.08. 2015

  Stránka vytvořena 05.04. 2014 Poslední úprava 12.09. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.