!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Almaty

  Алматы / Almaty    Алма-Ата [Alma-Ata]

ve středověku • in the Middle Age: Almaty (Алмату) 1854-?: Zailijskoye (Заилийское); ?-1867: Vernoye (Верное); 1867: Almatinskoye (Алматинское); 1867-1921: Vernyy (Верный); 1921 - 1993: Alma-Ata (Алма-Ата)


Nursery of Birds of Prey "Sunqar"
(= falcon)
Жыртқыш құстар тәлімбағы «Сұңқар» / Jyrtqysh qustar tálimbaǵy "Suńqar"
Питомник хищных птиц «Сункар» (= сокол) [Pitomnik khishchnykh ptits "Sunkar" (sokol)]
43°07'40"N, 76°54'16"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-KZ-XX-0016A
     
 
8-oy km trassy Almarasan (ot koltsa Al-Farabi / Navoi)
Almaty
KAZAKHSTAN

Postal Address:
ul. Angarskaya 141
mikr. Aynabulak-2
Almaty, 050007
KAZAKHSTAN
 
+7 7272691430
+7 7272690933
+7 7272691235
+7 7017360815
+7 701736 0816
 
+7 7272691430
+7 7272690933
+7 7272691235
 
victor☼energy.kz
 
N/A  
 
chovné centrum dravých ptáků na okraji Ile-Alatauského NP (8 km z Almaty - z kruhového objezdu ulic Al-Farabi / Navoi po cestě do Almarasanu). Slouží pro chov, reintrodukci i pro návštěvníky. Více než 70 voliér s množstvím druhů dravců a sov. Část ptáků je především pro chov (raroh velký, raroh lovecký, orel skalní, sokol stěhovavý, sokol šahin, káně bělochvostá, sup hnědý, výr velký...) - vypuštěno už bylo např. více než 600 rarohů. Část je hlavně z expozičních důvodů - pro návštěvníky (orel okrový, orel královský, orel mořský, luňák hnědý, poštolka obecná, krahujec obecný, krahujec krátkprstý, sup himalajský, sup bělohlavý, sup mrchožravý, orlosup bradatý...). Kromě dravých ptáků je zde vivárium krys (které jsou na krmení), chovné centrum středoasijských (kazašských) chrtů - tazi, vlci, koně a nějaké divoké horské kozy.

nursery birds of prey is on the outskirts of Ile-Alatauskiy NP (8 km from Almaty - from the roundabout of Al-Farabi / Navoi streets on the way to Almarasan). It serves for breeding, reintroduction and also for visitors. More than 70 aviaries with many species of raptors and owls. Part of birds is primarily for breeding (saker, gyrfalcon, golden eagle, peregrine falcon, Barbary falcon, long-legged buzzard, black vulture, eagle owl...) - for example already more than 600 sakers were rereleased. Part is mainly from the exposure reasons - for visitors (tawny eagle, imperial eagle, white-tailed eagle, black kite, Eurasian kestrel, Eurasian sparrowhawk, Levant Sparrowhawk, Himalayan griffon, griffon vulture, Egyptian vulture, bearded vulture...). In addition to raptors and owls there is a vivarium of rats (which are for feeding), breeding center of Tazi - Central Asian (Kazakh) greyhounds, wolves, horses and some wild mountain goats.

letové ukázky dravců, vivárium (krmných) krys, chovné centrum psů, jízdárna, ubytování
vivarium of (for feeding) rats, dogs nursery, riding stables, accommodation

N/A

1989

"Sokol" s.r.o. (ЖШС «Сұңқар» • ТОО «Сункар»)
"Falcon" LLC (ЖШС «Сұңқар» • ТОО «Сункар»)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 1 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 2 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 3 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 4 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 5 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 6 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 7 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 8 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 9 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 10 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 11 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 12 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 13 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 14 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 15 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 16 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 17 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 18 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 19 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 20 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 21 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 22 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 23 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 24 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 25 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 26 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 27 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 28 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 29 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 30 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 31 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 32 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 33 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 34 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 35 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 36 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 37 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 38 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 39 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 40 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 41 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 42 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 43 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 44 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 45 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 46 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 47 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 48 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 49 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 50 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 51 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 52 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 53 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 54 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 55 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 56 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 57 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 58 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 59 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 60 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Image 61 of 86
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 23.04. 2015
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 62 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 63 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 64 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 65 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 66 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 67 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 68 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 69 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 70 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 71 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 72 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 73 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 74 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 75 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 76 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 77 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 78 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 79 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 80 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 81 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 82 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 83 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 84 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 85 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Image 86 of 86
Alex Kantorovich, 18.04. 2018
Alex Kantorovich, 18.04. 2018

  Stránka vytvořena 19.04. 2013 Poslední úprava 04.07. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.