!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bansra Gali

některé zdroje uvádí • some sources mention: Muree (مری )


Muree Wildlife Park
 
33°54'16"N, 73°22'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-PK-XX-0013A
     
 
Bansra Gali
Murree
PAKISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
velmi populární park divokých zvířat ležící na úpatí Himaláje v populárním turistickém letovisku Murree v nadmořské výšce okolo 1.800 m.n.m. (60 km vzdálený Islamábád není ani 600 m.n. m.). Lvi, tygři, levharti, medvědi ušatí, lišky, makaci, jeleni, mufloni, jaci, divočáci, poletušky, supi, orli, krahujci, jeřábi, bažanti, pávi...

very popular wildlife park located in the foothills of the Himalayas in the popular tourist resort of Murree at an altitude of about 1,850 m.a.s.l. (60 km distant Islamabad is not even 600 m.a.s.l). Lions, tigers, leopards, Asiatic black bears, foxes, macaques, deer, moufflons, yaks, wild boars, flying squirrels, vultures, eagles, sparrow hawks, cranes, pheasants, peacocks...

dětské hřiště, množství rostlin, bezpočet turistických atrakcí v okolí
children's playground, numbers of plants, an immense number of tourist attractions surroundings

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0 0 0 12 / 37
(2004, nyní mnohem více • now many more)
0 3 / 7 9 / 30
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 23.06. 2012Poslední úprava 23.06. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.