!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Muzaffarabad

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading  مظفر آباد [Muẓafar Ābād  مُظفٌر آباد  मुज़फ्फराबाद [Muzaphpharābāda]  Muzaffarabád

historicky  historically:  Udabhanda ; Udabhandapura ; Hund


Jalalabad Garden
Jalalabad Zoo
34°21'40"N, 73°28'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-PK-XX-0048B
     
 
Muzaffarabad
Azad Jammu and Kashmir
PAKISTAN
 

N/A

 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
veřejný park s miniaturní zoo - šestiboký pavilonek se šesti voliérami (jen ptáci - především pávi a bažanti). Zoo měla být rozšířena, byla plánovaná stavba expozice opic apod., ovšem vzápětí přišlo zemětřesení (říjen 2005). Klece v zoo byly jedny z mála staveb, které vydržely - proto obyvatelé města ptáky vypustili a nastěhovali se do klecí (asi 50 lidí). Podle všeho byla zoo obnovena, ale informace rozšíření nebo nových expozicích chybí.

public park with a miniature zoo - a hexagonal small pavilion with six aviaries (only birds - peacocks and pheasants in particular). The zoo was supposed to be extended, a building of monkey exhibition was planned etc., but then came the earthquake (October 2005). The cages at the zoo were one of the few buildings that withstand - so local residents let the birds out and they moved into the cages (about 50 people). Presumably, the zoo was restored, but any information about the extending or new exhibits missing.

dětské hřiště, nádherná zahrada
children's playground, beautiful garden

N/A

N/A

městské (?)
municipal (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 24.06. 2012Poslední úprava 24.06. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.