!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Salt Cay

Blue Lagoon Island

některé zdroje uvádí • some sources mention: Nassau


Blue Lagoon Island Dolphin Encounters
 
25°05'57"N, 77°16'01"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
CA-BS-XX-0006A
     
 
Salt Cay (Blue Lagoon Island)
BAHAMAS

Postal address:
Dolphin Encounters Ltd.
P.O. Box SS 6257
New Providence
Nassau
BAHAMAS
 
+1-242 3631003
 
+1-242 3634438
 
info☼dolphinencounters.com
 
www.dolphinencounters.com  
 
Delfinárium, které sem bylo přestěhováno z ostrůvku Great Guana Cay (Abaco) v roce 1995. Kromě delfinária i bazén lachtanů, dotyková nádrž, bazén mořských želv a klece leguánů - přírodní bazény v zálivu soukromého ostrovu Blue Lagoon Island. 18 delfínů, 6 lachtanů a jiná zvířata.

Dolphinarium, which were moved here from the island of Great Guana Cay (Abaco) in 1995. In addition the dolphinarium also pool of sea lions, touch pool, pool of sea turtles and iguanas cages - natural pools in bay of private Blue Lagoon Island. 18 dolphins, 6 sea lions and other animals.

plavání s delfíny, obchod se suvenýry, mnoho aktivit na ostrově
swimming with dolphins, souvenir shop, many activities in the island

kavárna, gril, bar
cafeteria, grill, bar

1995 (předtím na jiném místě - na ostrově Great Guana Cay), od 2006 i lachtani
1995 (before that it was in other palce - on Great Guana Cay), since 2006 also sea lions

soukromé (Dolphin Encounters Ltd., vlastněný Ludwig Alfred Meister's Group of Companies)
private (Dolphin Encounters Ltd., owned by Ludwig Alfred Meister's Group of Companies)

~ 1,5 ha


1) History of Dolphin Encounters

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~ 2008
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Abigail Cole, 19.09. 2008
Image 1 of 15
Abigail Cole, 19.09. 2008
Abigail Cole, 19.09. 2008
Abigail Cole, 19.09. 2008
Image 2 of 15
Abigail Cole, 19.09. 2008
Abigail Cole, 19.09. 2008
Abigail Cole, 19.09. 2008
Image 3 of 15
Abigail Cole, 19.09. 2008
Abigail Cole, 19.09. 2008
Abigail Cole, 19.09. 2008
Image 4 of 15
Abigail Cole, 19.09. 2008
Abigail Cole, 19.09. 2008
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Image 5 of 15
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Image 6 of 15
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Image 7 of 15
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Image 8 of 15
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Image 9 of 15
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Image 10 of 15
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Image 11 of 15
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Image 12 of 15
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Image 13 of 15
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Image 14 of 15
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Image 15 of 15
Jeremy Walter, 23.02. 2010
Jeremy Walter, 23.02. 2010

  Stránka vytvořena 30.07. 2013 Poslední úprava 30.07. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.