!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Vlorë

Vlora  Vlonë  Avlonya  Valona  Αυλώνας [Aulónas]  Vlora; Vlára; Valona

historicky • historically: Aulón, Avlonya, Valona, Avlona , Αυλών [Aulón]


Akuariumi detar në Vlorë
 
40°28'02"N, 19°29'16"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Vlorë
ALBANIA
 
- - -

někdy asi 2007 vznikl projekt veřejného mořského akvária ve Vloře (ve spolupráci Albánie a Itálie), s realizací však spíše nelze počítat.

sometime about in 2007 a project of a public marine aquarium in Vlorë was created (in cooperation of Albania with Italy), however rather the realization can not be expected.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A            
 

  Stránka vytvořena 02.01. 2012 Poslední úprava 02.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.