!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Spathar

Spathari


DEA Kopesht Zoologjik
DEA Zoological Garden
42°00'27"N, 19°35'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-AL-XX-0003B
     
 
Kompleksi DEA
Tek ura e Spatharit
4023 Shkoder
ALBANIA
 
+355 697251918
 
N/A
 
info☼kompleksi-dea.com
deaspathar☼yahoo.com
 
www.kompleksi-dea.com

maličká zoo turistického komlepxu DEA - medvědi, kočky, výři, pávi, vodní ptáci, kapři a pstruzi v mnoha nádržích, želvy. Dříve i vlci, pštrosi atd. Komplex je v dobrém stavu, ale chovná zařízení ve velmi špatném.

tiny zoo of the DEA hotel complex - bears, cats, horned owls, peacocks, waterfowl, carps and trouts in many tanks, turtles. Formerly also wolves, ostriches etc. The complex is in good condition, but breeding facilities in very bad.

zábavní park, ubytování
amusement park, accommodation

restaurace, bar, hotel
restaurant, bar, hotel

N/A (před rokem 2008)
N/A (before 2008)

soukromé
private

~1,6 ha (včetně restaurace, parku atd. • including restaurant, park etc.)

N/A

1) Stručně o  zoo

0 ~3 / ? 0 ~15 / ?
(2017)
~1 / ? ~9 / ? ~2 / ?
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování této video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, IE 10 atd.) a povolený Javascript.
Modern browser (Chrome, Firefox, IE 10 etc.) and enabled Javascript is needed for correct function of the video and foto gallery.
Roman Hynek, 18.08. 2017 (Video: 1 min 47 sec)
Image 1 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017 (Video: 1 min 47 sec)
Roman Hynek, 18.08. 2017 (Video: 1 min 47 sec)
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 2 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 3 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 4 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 5 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 6 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 7 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 8 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 9 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 10 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 11 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 12 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 13 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 14 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 15 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 16 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 17 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 18 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Image 19 of 60
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Mojmír Sedláček, 03.05. 2013
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 20 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 21 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 22 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 23 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 24 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 25 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 26 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 27 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 28 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 29 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 30 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 31 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 32 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 33 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 34 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 35 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 36 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 37 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 38 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 39 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 40 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 41 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 42 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 43 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 44 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 45 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 46 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 47 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 48 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 49 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 50 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 51 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 52 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 53 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 54 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 55 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 56 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 57 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 58 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 59 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017
Image 60 of 60
Roman Hynek, 18.08. 2017
Roman Hynek, 18.08. 2017

  Stránka vytvořena 26.01. 2012 Poslední úprava 05.01. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.