!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Grabovica

Грабовица

do roku 1991 součást města Tuzla • up to 1991 part of Tuzla


Eco-Selo Grabovica
Еко-Село Грабовица
Grabovica Eco-Village
43°39'44"N, 17°04'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BA-XX-00010B
     
 
80240 Grabovica
BOSNIA AND HERZEGOVINA
 
+387 34366851
+387 34366020
 
+387 34366839
 
info☼ecoselograbovica.com
 
www.ecoselograbovica.com/...
 
malá zoo v Eko vesnici Grabovica na břehu Buškého jezera - srnci, jeleni, daňci, kozy, ovce, divočáci, koně, poníci, osli, králíci, pštrosi, pávi, perličky, krůty, holubi

small zoo in Grabovica Eco village on the bank of Buško Lake - roe, red and fallow deer, goats, sheep, wild boars, horses, ponies, donkeys, rabbits, ostriches, peacocks, guinea fowl, turkeys, pigeons

jízdárna, ubytování
equestrian club, accommodation

restaurace
restaurant

10. června 2013 (stavba začala 2001)
10. June 2013 (building began 2001)


zřejmě soukromé
perhaps private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.01. 2018 Poslední úprava 07.01. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.