!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Šićki Brod

Шићки Брод

do roku 1991 součást města Tuzla • up to 1991 part of Tuzla


Zoo vrt Bingo
Зоо врт Бинго
Zoological garden Bingo
44°30'41"N, 18°34'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BA-XX-0009A
     
 
Bosanska Poljana bb
Šićki Brod
Tuzla
Republika Srpska
BOSNIA AND HERZEGOVINA
 
+387 62857982
+387 61148550
 
N/A
 
info☼bingotuzla.ba
 
N/A
 
nová, poměrně moderní zoo patřící obchodnímu řetězci Bingo - tygři, jaguáři, medvědi, vlci, lišky, jezevci, nosáli, makaci, daňci, srnci, lamy, antilopy losí, osli, kozy, divočáci, pštrosi, dravci, papoušci, vodní ptáci, bažanti, drůbež, akvárium, terárium (hadi, želvy, ještěrky, krokodýli)...

new, relatively modern zoo belonging to the Bingo stores chain - tigers, jaguars, bears, wolves, foxes, badgers, coatis, macaques, fallow and roe deer, llamas, elends, donkeys, goats, wild boars, ostriches, raptors, parrots, waterfowl, pheasants, poultry, aquarium, terrarium (snakes, turtles, lizards, crocodiles)...

dětské hřiště
children's playground

restaurace
restaurant

25. září 2016
25th September 2016


obchodní řetězec Bingo (Bingo d.o.o.)
Bingo store chain (Bingo d.o.o.)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.01. 2018 Poslední úprava 07.01. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.