!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Burgas

Бургас [Burgas]  Burgaz   Μπουργκάς [Bournkás]

historicky • historicaly: Pirgos, Pyrgos (Πύργος, Пиргос) ; Ahelo Burgas (Ахело Бургас)
Meden Rudnik (Меден Рудник) byl do 1975 samostatným městem • Meden Rudnik (Меден Рудник) was the independent city up to 1975


Burgas Zoo
Зоопарк Бургас [Zoopark Burgas]
42°29'01"N, 27°24'17"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Meden Rudnik
Burgas
BULGARIA
 
 
- - -

na internetu se píše o tygru, který utekl ze soukromé zoo v Meden Rudniku (2010), ve skutečnosti nejde o zoo, ale o soukromý nelegální chov (v Bulharsku je soukromý chov velkých koček zakázán). Nicméně město Burgas plánuje postavit městskou zoo právě v tom stejném místě - tedy ve čtvrti Meden Rudnik (bývalé samostatné město). Myšlenka na stavbu zoo se zrodila někdy v roce 2010. V současné době je zoo již zakreslená v územním plánu - byl jí přidělen pozemek (12 ha) někde na břehu Burgaského jezera sz. od Meden Rudniku směrem na Gorno Ezerovo. Zoo je však stále v předprojektové fázi.

on the internet there is written about a tiger that escaped from a private zoo in Meden Rudnik (2010), in fact it is not a zoo, but a private illegal breeding (private breeding of big cats is prohibited in Bulgaria). However, the Burgas municipality plans to build a municipal zoo just in the same place - that is, in the neighbourhood of Meden Rudnik (former independent city). The idea to build a zoo was born sometime in 2010. Currently, the zoo already is delineated in the zoning plan - a land was assigned to it (12 ha) - somewhere on the shores of Lake Burgas nw. from Meden Rudnik towards Gorno Ezerovo. Zoo is still in the pre-project stage.

N/A

N/A

městská
municipal

12 ha

N/A

N/A            
 

  Stránka vytvořena 08.05. 2013 Poslední úprava 08.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.