!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Knezha

Кнежа [Knezha]   Kneja   Kneža

historicky • historically: Ismail bunar (Исмаил бунар)


Knezha Zoo "Gergana"
(= name of the Forest Park where tho zoo is located)
Зоопарк «Гергана» Кнежа [Zoopark "Gergana" Shumen]
43°31'13"N, 24°07'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0016A
     
 
Park Gergana
Knezha, 3230
BULGARIA
 
+359 91322563
 
N/A
 
the municipality (operator):
obstina_kneja☼abv.bg
 
na stránkách města • on site of the municipality: www.kneja.acstre.com/...  
 
malá zoo v lesoparku Gergana - lvi, medvědi, vlci, lišky, opice, jeleni, poníci, osli, divočáci, klokani, nutrie, pštrosi, labutě, kachny, husy, bažanti, slepice

small zoo in Gergana Forest Park - lions, bears, wolves, foxes, monkeys, deer, ponies, donkeys, wild boars, wallabies, nutrias, ostriches, swans, ducks, geese, pheasants, chickens

dětské hřiště
children's playground

X

1980

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 05.05. 2013 Poslední úprava 05.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.