!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Plovdiv

Пловдив [Plovdiv]  Φιλιππούπολη [Filippoúpoli]  Filibe  

historicky a dříve • historically and formerly: Eumolpias, Evmolpia (Евмолпия); Kendrisos (Кендрисос); Philippoupolis, Philippopolis (Φιλιππούπολις, Филипополис); Pulpudeva (Пулпудева); Trimontium, Trimoncium (Тримонциум); Ulpia (Улпия); Flavia (Флавия); Yulia (Юлия); Paldin (Пълдин); Plapdiv (Плъпдив); Ploudin (Плоудин); Filibe (Филибе); Plovdiiv (Пловдївь)


Mini-Zoo of Plovdiv DKC 1
(DKC = Diagnostic-Consultative Centre = outpatient clinic)
Зоокът на ДКЦ 1 Пловдив [Zookat na DKC 1 Plovdiv]
42°08'42"N, 24°45'13"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0021B
     
 
DKC 1 Plovdiv
pl. Ponedelnik pazar 5
Plovdiv
BULGARIA
 
DKC 1:
+359 32628071
+359 32623917
 
DKC 1:
+359 32624897
 
DKC 1:
dkc1☼abv.bg
 
N/A  
 
nová kuriózní mini-zoo v DKC (Diagnosticko-poradenské centrum = poliklinika). Začala s třemi bažanty raněnými po lovu, k nim brzy přibyly i další ptáci, poliklinika postavila několik klecí a mini-zoo byla na světě. Mini-zoo měla výborný psychologický efekt na děti a tak byla brzy zvětšena, přibyly voliéry i bazénky ptáků a ryb. Dnes králíci, kanáři, několik druhů kachen, hus a bažantů, pávi, perličky, koroptve, orebice, slepice, holubi, želvy, kapři, cejni, slunečnice a další především místní sladkovodní ryby.

New curious mini-zoo in DKC (Diagnostic-Consultative Centre = outpatient clinic). She started with three wounded pheasants after a hunt,other birds were added soon, the clinic created several cages and mini-zoo was born. The Mini-zoo had a great psychological effect on the children and so it was soon enlarged, aviaries ans pools of birds and fish were added. Today rabbits, canaries, several species of ducks, geese and pheasants, peacocks, guinea fowl, partridges, Barbary partriges, chickens, pigeons, turtles, carps, breams, sunfish and other mainly local freshwater fish.

N/A

N/A

2011

DKC 1 Plovdiv - Diagnosticko poradenské centrum (ДКЦ 1 Пловдив - Диагностично-консултативен Център)
Plovdiv DKC 1 - Diagnostic-Consultative Centre (ДКЦ 1 Пловдив - Диагностично-консултативен Център)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.05. 2013 Poslední úprava 06.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.