!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Plovdiv

Пловдив [Plovdiv]  Φιλιππούπολη [Filippoúpoli]  Filibe  

historicky a dříve • historically and formerly: Eumolpias, Evmolpia (Евмолпия); Kendrisos (Кендрисос); Philippoupolis, Philippopolis (Φιλιππούπολις, Филипополис); Pulpudeva (Пулпудева); Trimontium, Trimoncium (Тримонциум); Ulpia (Улпия); Flavia (Флавия); Yulia (Юлия); Paldin (Пълдин); Plapdiv (Плъпдив); Ploudin (Плоудин); Filibe (Филибе); Plovdiiv (Пловдївь)


Plovdiv Mini-Zoo "Rila"
Plovdiv Zoo-corner "Rila" (= name of the Hypermarket where the mini-zoo is located)
Зоокът «Рила» Пловдив [Zookat "Rila" Plovdiv]
42°07'01"N, 24°45'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0019A
     
 
ul. Bratya Bakston 122
Plovdiv, 4004
BULGARIA
 
Rila Hypermarket:
+359 32657601
+359 884013826
 
N/A
 
Rila Hypermarket:
rila1☼abv.bg
 
www.rilamarket.net/...  
 
mini-zoo hypermarketu Rila - exotická plemena psů, lišky, kočkodani, jeleni a srnci (i bílí), králíci, činčily, papoušci, bažanti, pávi, krůty, křepelky, slepice, holubi, želvy...

mini-zoo of hypermarket Rila - exotic breeds of dogs, foxes, monkeys, red and roe deer (also white), rabbits, chinchillas, parrots, pheasants, peacocks, turkeys, quails, chickens, pigeons, tortoises...

N/A

N/A

N/A

Hypermarket Rila

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.05. 2013 Poslední úprava 06.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.