!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Razgrad

Разград [Razgrad]

historicky • historically: Hrasgrad, Hrazgrad, Hrizgrad (Хръсград , Хръзград, Хризград) • Hezargrad, Herazgrad, Hasgrad, Chetehezar, Krasgrad, Arangrad, Azargrad, Hrazgrad, Hrasgrad, Krosgrad, Hirazgrad (Хезарград, Херазград, Хасград, Четехезар, Красград, Аранград, Азарград, Хразград, Храсград, Крозград, Хиразград)


Razgrad Zoo
Razgrad Zoocorner (Mini-Zoo)
Зоопарк (Зоокът) Разград [Zoopark (Zookat) Razgrad]
43°32'01"N, 26°31'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0011A
     
 
Gradski park
ul. Vasil Levski
Razgrad, 7200
BULGARIA
 
+359 84618251
+359 84618253
 
N/A
 
zemedelie☼razgrad.bg
 
www.zoo.razgrad.bg
na stránkách města • on site of the city: www.razgrad.bg/...
 
 
malá zoo v městském parku byla otevřena v roce 1960. Zoo je ve špatném stavu, měla by stavět nová. Lvi, vlci, lišky, medvědi, mývali, opice, lamy, jeleni, mufloni, kozy, jaci, poníci, mary, nutrie, pštrosi, dravci, sovy, kachny, husy, bažanti, perličky, pávi, holubi... (dříve mnohem více zvířat)

small zoo in the city park was opened in 1960. The zoo is in poor condition, a new should be built. Lions, wolves, foxes, bears, raccoons, monkeys, llamas, deer, mflons, goats, yaks, ponies, maras, nutria, ostriches, raptors, owls, ducks, geese, pheasants, guinea fowl, peacocks, pigeons... (formerly many more animals)

N/A

X

1960

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2010
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.05. 2013 Poslední úprava 03.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.