!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Seydol

Сейдол [Seydol]  Sejdol


Seydol Mini-Zoo
Mini-Zoo of Seydol OU "Videlina" (= primary school)
Зоокът Сейдол [Zookat Seydol] • Зоокът на ОУ "Виделина" Сейдол [Z na OU "Videlina" S.]
43°24'01"N, 26°30'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0040B
     
 
OU "Videlina"
ul. Rodopi 2a
s. Seydol
obshtina Loznitsa
BULGARIA
 
the school:
+359 878684439
+359 885919723
 
N/A
 
the school:
hristov_seidol☼abv.bg
 
www.seidol-videlina.com/...
 
mini-zoo základní školy v malé vesnici Sejdol - okolo 60 druhů především místních zvířat - šakali, jeleni, daňci, srnci, mufloni, ovde, divočáci, nutrie, morčata, pštrosi, andulky, korely, vodní ptáci, bažanti, slepice, holubi...

mini-zoo of primary school in small village of Seydol - around 60 species of mainly local animals - jackals, red, fallow and roe deer, mouflons, sheep, wild boars, nutrias, guinea pigs, ostriches, budgies, cockatiels, waterfowl, pheasants, chickens, pigeons...

škola má i muzejní komplex (přírodovědné muzeum, etnografické muzeum, mineralogickou sbírku...)
the school has also Museum complex (Natural history museum, Ethnographic museum, Mineralogical collection...)

N/A

počátek 90. let
early 1990s

Základní škola "Videlina" (ОУ - Основно училище "Виделина")
Primary school "Videlina" (ОУ - Основно училище "Виделина")

0,15 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 09.05. 2013 Poslední úprava 09.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.