!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sofia

София [Sofia]  Sofie Sofie

ve starověku a středověku • in Ancient history and Middle Ages: Serdonpolis / Σερδών πόλις ; Serdica / Σερδική / Сердика ; Sredets / Срѣдецъ, Triadica / Триадица / Τριάδιτζα


Sofia Zoo
Sofia Zoological Garden
Зоологическа градина София [Zoologicheska gradina Sofia] • Софийски зоопарк [Sofiyski zoopark]
42°39'35"N, 23°20'02"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0001A
     
 
ul. Srebarna 1
kv. Hladilnika, PK 67
Sofia, 1407
BULGARIA
 
+359 28682043
 
N/A
 
zoosofia☼abv.bg
 
www.zoosofia.eu
 
nejstarší zoo nejen Bulharska, ale celého Balkánu byla založena v roce 1888 carem Ferdinandem I., tehdy v zahradách královského paláce. Z počátku zde bylo několik dravců, bažantů, jelenů a medvědi, ale ještě do konce 19. století přibyli i lvi, lední medvědi, velbloudi, pelikáni atd. Zoo byla malá a v centru města, proto byla v roce 1982 přestěhována na nové místo. Dnes okolo 250 druhů zvířat - velké kočky, medvědi, vlci, šakali, hyeny, malé šelmy, několik primátů (včetně drilů, komb atd.), sloni, hroši, nosorožci, zebry, antilopy, jeleni, kozorožci, bizoni, watusi, velbloudi, divočáci, pekari, dikobrazi, pštrosi, emu, dravci, sovy, zoborožci, papoušci, tučňáci, plameňáci, vodní ptáci, bažanti, akvárium - terárium...

oldest zoo not only of Bulgaria, but of all the Balkans was established in 1888 by Tsar Ferdinand I, at that time in the gardens of the Royal Palace. In the beginning, there were several raptors, pheasants, deer and bears, but lions, polar bears, camels, pelicans etc. were added already before end of the 19th century. The zoo was small and in the city center, therefore it was moved to a new location in 1982. Today, about 250 species of animals - big cats, bears, wolves, jackals, hyenas, small carnivores, several primates (including drills, galagos etc.), elephants, hippos, rhinos, zebras, antelopes, deer, ibex, bisons, watusi, camels , wild boars, peccaries, porcupines, ostriches, emus, raptors, owls, hornbills, parrots, penguins, flamingos, waterfowl, pheasants, aquarium - terrarium...

dětské hřiště
children's playground

kavárna, kiosky
cafeteria, kiosks

1. května 1888 (Ferdinand I. Bulharský); 1982 - přestěhována na současné místo
1st May 1888 (Ferdinand I of Bulgaria); 1982 - relocated to the current place

městská
municipal

36 ha

(Candidate)

1) История на Зоопарк София (19-ти век)

20 / 40 64 / 488 0 218 / 1150
(1994)
8 / 28 61 / 385 65 / 210
 
2013
2013
2010
~1990
1988
1968
 


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.05. 2013 Poslední úprava 31.03. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.