!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Minsk

Mensk  Мінск [Minsk] (in Taraškievica: Менск)  Минск [Minsk]   Mińsk  Minsk


Minsk Dolphinarium "Nemo"
Minsk City Dolphinarium
Мінскі дэльфінар «Нэмо» [Minski del'finar "Nemo"] •  Мінскі гарадскі дэльфінар  [M. garadski d.] Минский дельфинарий «Немо» [Minskiy del'finariy "Nemo"] • Минский городской дельфинарий [M. gorodskoy d.]
53°51'09"N, 27°38'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BY-XX-0012A
     
 
ul. Tashkentskaya 40
Minsk, 220066
BELARUS
 
+375 173400004
+375 295074444
+375 299999133
 
N/A
 
delfinariy-minsk☼ukr.net
 
www.nemominsk.com 
 
nové delfinárium - jedno ze sítě delfinárií "Nemo" (Ukrajina), dočasně (původně na 2 roky) stojí přímo v Zoo Minsk, poté by se mělo přestěhovat na křižovatku Dzeržinského prospektu a Umanské ulice   - delfíni, běluhy a 2 druhy lachtanů

new dolphinarium - one of dolphinarium "Nemo" network (Ukraine) - temporarily (originally for 2 years) standing just in the Minsk Zoo, then it should to move to cross of Dzerzhinsky avenue and Uman street - dolphins, belugas and two species of sea lions

focení s delfíny, delfinoterapie...
photographing with dolphins, dolphinotherapy...

v zoo
in the zoo

prosinec 2011
December 2011

společnost s ručením omezeným -  "NERUM" (ООО «НЕРУМ») - Ukrajina
limited lability company - "NERUM" (ООО «НЕРУМ») - Ukraine

N/A (700 sedadel)
N/A (700 seats)

N/A

N/A

0 0 0 3 / 7
(2012)
0 0 3 / 7
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Andrei Kotkin, 24.05. 2013
Image 1 of 24
Andrei Kotkin, 24.05. 2013
Andrei Kotkin, 24.05. 2013
Andrei Kotkin, 03.06. 2013
Image 2 of 24
Andrei Kotkin, 03.06. 2013
Andrei Kotkin, 03.06. 2013
Alex Kantorovich, 15.02 2016
Image 3 of 24
Alex Kantorovich, 15.02 2016
Alex Kantorovich, 15.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 4 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 5 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 6 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 7 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 8 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 9 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 10 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 11 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 12 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 13 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 14 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 15 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 16 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 17 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 18 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 19 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 20 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 21 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 22 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 23 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Image 24 of 24
Alex Kantorovich, 16.02 2016
Alex Kantorovich, 16.02 2016

  Stránka vytvořena 22.08. 2012 Poslední úprava 16.09. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.