!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Novaye Lyadna

Новае Лядна [Novaye Lyadna]  Новое Лядно [Novoye Lyadno]  Nová Ljadna; Nové Ljadno

dříve • formerly: Zhirovitsy (Жировицы), Zhurovitsy (Журовицы)


Mini-zoo "Lode"
Міні-заапарк «Лодэ» [Mini-zaapark "Lode"]  Мини-зоопарк «Лодэ» [Mini-zoopark "Lode"]
54°54'41"N 28°42'13"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-BY-XX-0024B
     
 
Novoe Lyadno
Lepelskiy rayon
Vitebskaya obl., 211174
BELARUS
 
+375 296642111
+375 295698111
+375 291114245
+375 213260987
 
N/A
 
p-lode☼tut.by
 
www.ostrov-lode.by/...
 
Minizoo penzionu Lode na ostrově v Lepelském jezeře – severští psi, daňci, koně, kozy, králíci, pštrosi, pávi, perličky, krůty, kachny...

Mini zoo of Lode guest house on the island in Lepel Lake - Nordic dogs, fallow deer, horses, goats, rabbits, ostrich, peacocks, guinea fowl, turkeys, ducks...

dětské hřiště, rybaření, koupání, lodě, lanové město, různá sportoviště, výstava vojenské techniky, ubytování
children's playground, fishing, swimming, boats, rope city, various sport fields, exhibition of military vehicles, accommodation

kavárna
cafe

N/A (po roce 2012)
N/A (after 2002)

N/A (asi soukromé)
N/A (probably private)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2017
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2019 Poslední úprava 02.03. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.