!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zhyrovitsy

Жыровіцы [Zhyrovitsy]  Жировичи [Zhirovichi]  Żyrowicze  Žyrovicy; Žiroviči

dříve • formerly: Zhirovitsy (Жировицы), Zhurovitsy (Журовицы)


Zoo at Zhyrovitsy Monastery
Заасад пры Жыровіцкім манастыры [Zaasad pry Zhyrovickim manastyry]  Зоосад при Жировичском монастыре [Zoosad pri Zhirovichskom monastyre]
53°00'51"N 25°20'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BY-XX-0023B
     
 
Zhirovichi
Slonimskyy rayon
Grodnenskaya obl.
BELARUS
 
+375 291717561
+375 298869171
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
zoo u Žirovičského kláštera na navráceném pozemku – medvěd, vlk, lišky, mývali, mývalovci, velbloudi, koně, osli, jeleni, daňci, mufloni, kozy, prasata, divočáci, krávy, králíci, nutrie, pštrosi, pávi, bažanti, vodní ptáci, holubi...

zoo at Zhyrovitsy monastery on the restored land - bear, wolf, foxes, raccoons, raccoon dogs, camels, horses, donkeys, red and fallow deer, mouflons, goats, pigs, wild boars, cows, rabbits, nutrias, ostriches, peacocks, pheasants, waterfowl, pigeons...

N/A

N/A

~2012

N/A

~55 ha (celý pozemek, zatím obestavěno mnohem méně)
~55 ha (the whole area, much less is built up for now)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2019 Poslední úprava 02.03. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.