!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
celé Bělorusko • the whole Belarus

Dočasná delfinária • Temporary Dolphinriums
v posledních letech je v Bělorusku v provozu několik mobilních nebo dočasných delfinárií. Např. v Minsku je pobočka Gelendžikského delfinária (Rusko) v nafukovací hale. V dalších městech jezdí turné Delfinárium "Nemo" (Ukrajina) - pronajímá si různé ("civilní", tedy "lidské") bazény a cca po 3 měsíce provozuje delfinárium - ne pod svou značkou "Nemo", ale jako městské delfinárium a s jiným logem. Po nějaké době přejede do dalšího města. Turné začalo v Brestu, následoval Borisov...

in recent years, several mobile or temporary dolphinariums are in service in Belarus. For example the branch of Gelendzhik Dolphinarium (Russia) is in Minsk in an inflatable hall. In other cities, thete Dolphinarium "Nemo" (Ukraine) makes tour - rents variuos ("civilian", so "human") pools and runs the dolphinarium during ca. 3 months - not under its sign "Nemo", but as municipal dolphinarium and with another logotype. After some time, it moves to the next town. The tour started in Brest, followed Borisov...

Běloruská mobilní filiálka Delfinária "Nemo" • Belarusian mobile branch of Dolphinarium "Nemo":
www.delfinariy.by
 
 
celé Bělorusko • the whole Belarus
Contact Zoo "Strana ENOTiYA" Minsk, Brest, Vitsebsk
 
(= country of ENOTiYA - it is play on words - Enotia as Raccoonia or Raccoonland, but also RACCOONandME)
 Кантактны заапарк «Краіна ЯНОТиЯ» Мінск, Брэст, Віцебск [Kantaktny zaapark "Kraina YANOTiYA" Minsk, Brest, Vitsebsk]   Контактный зоопарк «Страна ЕНОТиЯ» Брест, Минск, Витебск  [Kontaktnyy zoopark "Strana ENOTiYA" Minsk, Brest, Vitebsk]


síť (ruských) komerčních kontaktních (hladící) zoo v obchodních domech
- neexpoziční, nezoologický účel chovu, spíše týrání zvířat

network of (Russian) commercial contact (petting) zoos in shopping malls
- non-exposure, non-zoological purpose of keeping, rather cruelty to animals


www.brestcity.com/... ; www.strana-enotiya.by

 
 
Minsk
 

Mensk  Мінск [Minsk] (in Taraškievica: Менск)  Минск [Minsk]   Mińsk  Minsk

Dreamland Minsk
 
 Дрымлэнд Мінск [Drymlend Minsk]   Дримлэнд Минск [Drimlend Minsk]


několik málo (asi 3) voliér pávů, křepelek, bažantů apod. v zábavním parku
- příliš malé, málo zvířat, nezoologický účel chovu

several few (about 3) aviaries of peacocks, quails, pheasants etc. in amusement park
- too small, few animals, non-zoological purpose of keeping


www.dreamland.by

 
 
Mosar
 

 Мосар [Mosar]

Mini-Zoo Mosar
 
 Мосарскі міні-заапарк [Mosarski mini-zaapark]   Мосарский мини-зоопарк [Mosarskiy mini-zoopark]

jeden výběh v dendroparku vedle Kostela Sv. Anny. Pštrosy, krůty, kozy, bažanti (?)...
- příliš malé, málo zvířat, nezoologický účel chovu

one enclosure in arboretum next to the Church of St. Anna. Ostriches, turkeys, goats, pheasants (?)...
- too small, few animals, non-zoological purpose of keeping
 
 
Pinsk
 

Пінск [Pinsk]   Пинск [Pinskr]

Mini-Zoo Mosar
 
 Міні-заапарк у гарадскім парку горада Пінска [Mini-zaapark u haradskim parku horada Pinska]   Мини-зоопарк в городском парке города Пинска [Mini-zoopark v gorodskom parke goroda Pinska]

jen 2 pštrosi, lama, kozy, ovce, koně
- příliš malé, málo zvířat

only 2 ostriches, llama, goats, sheep, horses
- too small, few animals
 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.