!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bítov

Vöttau


† Zoo barona Haase
Zoo Bítov
Zoo of Baron Haas
48°56'39"N, 15°41'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0067A†
     
 
Zámek Bítov
CZECH REPUBLIC
 
- - -

jedna z nejvýznamnějších zoo v Českých zemích první poloviny 20. století. Baron Jiří Haas mladší přesídlil na hrad Bítov v roce 1912 a už tehdy s početným zvěřincem (psi, koně, pony, kočky, morčata, veverky, sova, lvice atd.). Baron Haas měl okolo 100 různých psů, v době štěňat i 200. V té době byli psi zahrnováni do zoo a mnozí lidé o zoo Barona Haase prohlašovali, že je to největší zoo na kontinentě. Dodnes je 50 preparovaných psů největší takovou sbírkou na světě. Krom již jmenovaných byly v zoo fretky, mývali, kuny, lišky, nosáli, opice, různí jeleni, lamy, velbloudi, čtyřrohé ovce (ovce jákobovi ?), výři a jiné sovy, dravci (orli, supi, krahujci, jestřábi, káně...), bažanti, papoušci, pěvci (krkavci, sojky, straky...), akvária, terária. Krátce zde byl i mravenečník (!!!). Zoo byla volně a zdarma přístupná veřejnosti. V roce 1945 byl hrad Bítov znárodněn a baron Haas (i přes své antifašistické Masarykovské smýšlení) vyzván k odsunu. Baron odsun odmítl a dobrovolně odešel ze života. Tak skončila i zoo.

one of the most important zoo in the Czech lands of first half 20 century. Baron Georg Haas moved to the Bítov castle in 1912, already in that time with a plentiful menagerie (dogs, horses, ponies, cats, guinea pigs, squirrels, owl, lioness etc.). Baron Haas had around 100 various dogs, in time of cubs even also 200. At that time dogs were included into the zoo, and many people claimed that the Zoo of Baron Haas it is the biggest zoo on the continent. Up to the present day, 50 stuffed dogs is the largest such collection in the world. In addition to the above mentioned were in the zoo ferrets, raccoons, martens, foxes, coatis, monkeys, various deer, llamas, camels, four-horned sheep (Jacob sheep ?), eagle-owls and other owls, raptors (eagles, vultures, sparrow-hawks, goshawks, buzzards...), pheasants, parrots, song birds (ravens, jays, magpies...), aquariums, terrariums. Shortly also anteater (!!!) was there. Zoo was free and open to the public without any charge. In 1945 the Bítov castle was nationalized and Baron Haas (despite his anti-fascist mentality of Masaryk) summoned for the expulsion. Baron refused the expulsion and from own choise departed this life. Thus finished also the zoo.

na tradici Zoo barona Haase v novodobé historii navázala jiná soukromá Zoo Bítov - nejdříve na hradě, později o pár kilometrů vedle
in modern hostory, another private Zoo Bítov followed the tradition of Baron Haas Zoo - first in the castle, later a few miles next to

1912

1945

soukromá - baron Jiří (Georg) Haas z Hasenfelsu jr.
private - Baron Jiří (Georg)  Haas from Hasenfels jr.

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.04. 2011 Poslední úprava 10.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.