!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Domažlice

Taus


† Zookoutek Domažlice
Domažlice Zoo-corner (Mini-zoo)
49°26'27"N, 12°55'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0068A†
     
 
Hanův park
(dnes Husův park)
Domažlice
CZECH REPUBLIC
 
- - -

malá zoo existovala od roku 1957 v Hanově parku (dnes Husův). Medvědi, srny, jezevci, makak rhesus, křepelka, bažanti, pávi, čápi, labutě, kachny, papoušci, lesní ptactvo, sovy (výr, kalous, puštík)... Na zimu byla teplomilná zvířata umísťována do vytápěných prostor zahradnického střediska. Zoo byla zrušena pravděpodobně okolo roku 1965.

small zoo existed since 1957 in Hana's park (today Hus' park). Bears, roe deer, badgers, rhesus macaque, pheasants, quail, peacocks, storks, swans, ducks, parrots, forest birds, owls (eagle, long-eared, tawny owl). In winter, animals was placed into the heating space of horticultural centre. Zoo has been closed probably around 1965.

1957

okolo 1965 (???)
around 1965 (???)

městská (?)
municipal (?)

N/A

N/A

1) Hánův park ožil (O zookoutku z tisku 1960)

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.04. 2011 Poslední úprava 10.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.