!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Frýdek-Místek

Friedeck-Mistek  Frydek-Mistek

dříve dvě města Frýdek a Místek; za Protektorátu Friedeck-Freiberg • formerly two cities Frýdek and Místek; during the Protectorate Friedeck-Freiberg


† Zoopark Frýdek-Místek
 
49°40'59"N, 18°20'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0065A†
     
 
Frýdek-Místek
CZECH REPUBLIC
 
- - -

Populární malá zoo (návštěvnost od 1960 do 1968 přes 200.000 lidí) ZK ROH (Závodního klubu Revolučního odborového hnutí) národního podniku Slezan Frýdek Místek, která ležela nedaleko kanceláří zřizovatele (za dnešní Víceúčelovou sportovní halou u areálu Slezanu). Návštěvníci zde mohli vidět více než 50 druhů zvířat jako např. medvěda ušatého, a hnědého, ženetku, dinga, jezevce, kočkodana zeleného, makaka jávského a rhesuse, velblouda, lamu, poníka, osla, dikobraze, papoušky (arakanga), bažanty... Zoo byla zrušena 1977, většina zvířat byla převezena do zoo v Lešné, Ostravě, Děčíně a Holešově.

Popular small zoo (attendance from 1960-1968 over 200,000 people) of ZK ROH (Factory Club of Revolutionary Trade Union Movement) of National Corporation Slezan Frýdek-Místek, which lay near the offices of the founder (behind today's multi-purpose sport hall beside the area of Slezan). Visitors could see more than 50 species of animals such as brown and Asian black bear, genet, dingo, badger, green monkeys, rhesus and crab-eating macaques, camel, llama, pony, donkey, porcupine, parrots (scarlet macaw), pheasants ... Zoo was abolished in 1977, most animals were transported to the zoo in Lešná, Ostrava, Děčín and Holešov.

V roce 1996 vyšla o zooparku knížka s názvem "Vzpomínky na Zoopark Frýdek-Místek".
1996 book about the zoopark was published with the name "Vzpomínky na Zoopark Frýdek-Místek" (Memories of the Zoopark Frýdek-Místek).

1960 (František Habrnal)

1977

ZK ROH n.p. Slezan Frýdek Místek

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 09.04. 2011 Poslední úprava 09.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.