!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Horšovský Týn

Bischofteinitz


† Zámecké medvědárium Horšovský Týn
Horšovský Týn Castle Bear pit
49°31'47"N, 12°56'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0235B†
     
 
náměstí Republiky 1
Horšovský Týn
346 01
CZECH REPUBLIC
 
- - -

medvědárium bylo v zámeckém příkopu zřejmě od roku 1992, kdy sem dorazil medvěd zabavený uvězněnému majiteli, další medvědi se objevili v roce 1994 - dva z šestice zachráněné z cirkusového zimoviště (další 2 skončili v Náchodě a poslední dvojice na Točníku). Kromě medvědů kastelán choval i mývala. 1998 byli poslední medvědi odsud převezeni do Plzeňské zoo a medvědárium skončilo.

the bears has been in the castle moat probably since 1992, when the bear confiscated to imprisoned owner arrived here, other bears came in 1994 - two of the six rescued from the circus wintering site (another 2 came to Náchod and the last pair in Točník). In addition to bears, the castle manager bred also raccoon. In 1998 the last bears were transported from here to the Pilsen Zoo and the bear keeping was abolished in Horšovský Týn.

zřejmě 1992
perhaps 1992

1998

státní - Státní hrad a zámek Horšovský Týn (Národní památkový úřad)
governmental - State Castle and Manor Horšovský Týn (National Heritage Authority)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A 2 / ?
N/A N/A 2 / ?
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.08. 2019 Poslední úprava 21.08. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.