!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Horšovský Týn

Bischofteinitz


† Stanice mladých přírodovědců Horšovský Týn
SMP Horšovský Týn • Minizoo Horšovský Týn
Station of Young Naturalists in Horšovský Týn
49°31'46"N, 12°56'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0078B†
     
 
Horšovský Týn
CZECH REPUBLIC
 
- - -

minizoo Stanice mladých přírodovědců, kde bylo až 36 druhů / 250 ks zvířat - kamerunské kozy, kočkodani zelení, nosáli bělohubí, kočky bažinné, rysi, kuny, norci, vakoveverky, burunduci, činčily, puštíci, kakadu, bažanti lesklí a drobná zvířata v teráriích a klecích (andulky, korely, rosely, hlodavci, hroznýši, želvy...). Pravděpodobně zde byli i oceloti a kočky slaništní. SMP zanikla někdy po roce 1990 (pravděpodobně z finančních důvodů).

Mini-zoo of the Station of Young Naturalists (SMP), where were up to 36 species / 250 specimens animals - pygmy goats, green monkeys, sugar gliders, white-nosed coatis, jungle cats, lynxes, martens, minks, chipmunks, chinchillas, tawny owls, cockatoos, Himalayan monals and small animals in the terrariums and cages (budgies, cockatiels, rosellas, rodents, boa constrictors, tortoises...). Probably, there were also ocelots and Geoffroy's cats. The SMP was abolished sometime after 1990 (perhaps due to financial problems).

1986

někdy po r. 1990
sometime after 1990

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A 36 / 250
(???)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.04. 2011 Poslední úprava 10.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.